MESTNA

GODBA

METLIKA

Donacija dohodnine

Mestni godbi Metlika lahko pomagate z doniranjem dela dohodnine. Imamo podeljen status društva s posebnim pomenom na področju kulture.
Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje odmerjene dohodnine (do 1 %) nameni za donacije organizacijam, ki delujejo s splošno koristnim namenom.

Kako doniram?

V ta namen mora (kadarkoli želi) izpolniti poseben obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj pristojni finančni urad. Obrazec lahko izpolne tudi prek portala eDavki. Zahteva se bo upoštevala za tisto odmerno leto, v katerem je bila poslana. Povedano drugače: zahteva, ki se pošlje v letu 2022, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2022, ki pa se izvaja v letu 2023. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina. Pri tem je potrebno dodati, da če upravičenca, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu upravičencu, neveljavna.

Kaj donacija pomeni za mojo odmero?

Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine. Donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca.

Tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 1 % od odmerjene dohodnine (skupaj z ostalimi 99 %) v proračun RS.

Več na spletni strani FURS

Naši podatki: Mestna godba Metlika, Na Obrh 3, 8330 Metlika, davčna številka 65652835