MESTNA

GODBA

METLIKA

Orkester

Aktivni člani godbe po glasbilih in letu včlanitve v godbo:

Ogulin Rafko 1979
Kočevar Maja 1998
Flek Urša 1996
Kočevar Maja 1998
Laj Maša 2012
Janžekovič Eva 2014
Kramarič Eva 2014
Nemanič Eva 2019
Drakulič Eva 2019
Bezek Frenki 1986
Ogulin Martin 1991
Nemanič Janja
Simonič Blaž 2003
Malnarič Monika 2006
Prevalšek Ema 2013
Vraničar Tjaša 2019
Kramarič Lana 2019
Janžekovič Janez 1979
Flajnik Bojan 1973
Rus Toni 1990
Nemanič Ivan 1997
Papič Gregor 1997
Škof Luka 2007
Flajnik Samo 2006
Vraničar Ida 2017
Prevalšek Iga 2018
Vukšinič Jurij 2018
Prevalšek Gregor 1986
Plut Jakob 2006
Vraničar Jure 2002
Vraničar Rok 2002
Slanc Jože 1975
Vraničar Jože 1975
Sever Jani 1999
Vraničar Jože 1964
Dokl Peter 1975
Kotar Albin 1975
Mežnaršič Danilo 1983
Dokl Mirko 1975
Malešič Petra 2008
Vraničar Ajda 2018
Fir Vita 2019
Flajnik Hana 2014
Malnarič Iris 2009
Bezek Slavo 1958
Pečarič Leon 2016

Predsedniki Mestne godbe Metlika zadnjih 20 let:

Dokl Mirko
Prevalšek Gregor
Flajnik Bojan
Rus Toni
Slanc Jože
Mežnaršič Danilo
Janžekovič Janez
Nemanič Ivan