MESTNA

GODBA

METLIKA

Predstavitev

Po zapisih, ki so ohranjeni, segajo prvi zapisi v leto 1829, ko so godbeniki igrali na maškaradi in v leto 1847, ko so godci zaigrali ob postavitvi zvonov na stolp farne cerkve sv. Miklavža v Metliki. Leto 1850 pa velja kot leto ustanovitve Mestne godbe Metlika in to ime ohranjamo še danes po 170-ih letih delovanja.
Trenutno godba šteje 45 aktivnih članov in članic med desetim in sedemdesetim letom starosti. Temu primeren je tudi repertoar, ki ga izvajamo. S programom, ki obsega dela klasike, filmske glasbe, popularnih popevk, zabavne glasbe in narodno zabavne glasbe ter priredb modernega žanra, lahko zadovoljimo vsakega poslušalca, kar dokazujejo dobro obiskani koncerti. Člani sedanje godbe so večinoma dijaki in študentje, s primernim glasbenim znanjem, pa tudi takšni se najdejo, ki imajo zlata Galusova priznanja in z več kot 58 leti aktivnega igranja za seboj.
Gostujemo po Sloveniji in v tujini, tekmujemo ter dosegamo lepe uspehe, vse pa je rezultat trdne volje vodstva, predvsem pa samih članov godbe, ki se je v zadnjih desetih letih izredno pomladila.

V tej dolgi dobi je s taktirko v roki stalo pred godbeniki kar nekaj dirigentov. Danes pa je z nami že petnajst let g. Rafko Ogulin, ki je prav tako prišel iz naših vrst in si še utrjuje in dograjuje svoje glasbeno znanje.

V letu 2005 smo izdali zgoščenko z naslovom Pozdrav z Vinske vigredi.

Metliška mestna godba je svoje ime obdržala vsa leta svojega delovanja. Ponosni smo, da je iz naših vrst in vrst prejšnjih generacij odšlo v ta prečudoviti svet not in glasbe kar nekaj nadarjenih glasbenikov, ki delujejo v priznanih orkestrih ali pa poučujejo v glasbenih šolah po Sloveniji.

Letos praznujemo 170-letnico delovanja naše godbe. Ob tej priložnosti bomo izvedli slavnosti koncert z gosti ter podelili priznanja našim godbenikom.