MESTNA

GODBA

METLIKA

Kontakt

Mestna godba Metlika
Na Obrh 3, 8330 Metlika, Slovenija

E-pošta: godba@godba-metlika.org

Davčna številka: 65652835
Matična številka: 5185165

Upravni odbor:
Predsednik: Ivan Nemanič
Podpredsednik: Mirko Dokl
Blagajnik: Ivan Nemanič
Gospodar: Frenki Bezek
Arhivar: Luka Škof
Člani: Danilo Mežnaršič, Janez Janžekovič, Toni Rus