MESTNA

GODBA

METLIKA

Kontakt

Mestna godba Metlika
Na Obrh 3, 8330 Metlika, Slovenija

E-pošta: mestna.godba.metlika@gmail.com

Davčna številka: 65652835
Matična številka: 5185165

Upravni odbor:
Predsednik: Ivan Nemanič
Podpredsednik: Janez Janžekovič
Blagajnik: Luka Škof
Gospodar: Frank Bezek
Arhivar: Samo Flajnik
Člani: