MESTNA

GODBA

METLIKA

Kontakt

Mestna godba Metlika
Na Obrh 3, 8330 Metlika, Slovenija
E-mail: mestna.godba.metlika@gmail.com

Davčna številka: 65652835
Matična številka: 5185165

UPRAVNI ODBOR
Predsednik: Samo Flajnik
Podpredsednik: Gregor Papič
Člani: Nemanič Ivan, Bezek Frank, Janžekovič Janez, Dokl Mirko, Rus Toni, Prevalšek Gregor, Vraničar Rok