MESTNA

GODBA

METLIKA

Kontakt

Mestna godba Metlika
Na Obrh 3, 8330 Metlika, Slovenija
E-mail: mestna.godba.metlika@gmail.com

Davčna številka: 65652835
Matična številka: 5185165

UPRAVNI ODBOR
Predsednik: Ivan Nemanič
Podpredsednik: Rok Vraničar
Člani: Janez Janžekovič, Mirko Dokl, Frank Bezek, Gregor Prevalšek, Gregor Papić, Samo Flajnik, Luka Škof